Naš naročnik predstavlja eno večjih zadrug v slovenskem prostoru. Njegova dejavnost predstavlja tudi podaljšek reproverige kmetijske proizvodnje s klavniško dejavnostjo in predelavo mesa. Sveže meso z lokalnih kmetij in številne mesne izdelke ponujajo tudi na spletu, v spletni mesnici, ki pa je potrebovala nekoliko osvežitve.

Izziv naročnika:

  • Sistem spletne trgovine je zastarel,
  • Delovanje spletne trgovine je upočasnjeno,
  • Oteženo obračunavanje cen v spletni trgovini.

Za naročnika smo najprej pripravili migracijo delujoče spletne trgovine v sistem WooCommerce. Veliko časa smo namenili ureditvi preračunavanja cen, kar smo dosegli z implementacijo določenih orodij. Tako se sedaj cene preračunavajo glede na izbrano količino.

Nova spletna trgovina je veliko hitrejša in za uporabnika vizualno prijetnejša. Hkrati omogoča naročniku enostavnejšo uporabo in hitrejše prilagajanje npr. cen, kategorij posameznih izdelkov itd.

Preizkusite naše znanje in veščine ter povečajte prodajo!