Izziv predstavitvenega letaka podjetja Balbed

Obvezna oprema za predstavitve na sejmih in drugih predstavitvah so letaki, zloženke in vizitke. 

Izziv naročnika: 

Ker se v podjetju Balbed, kjer se ukvarjajo s prodajo edinstvenega izdelka – zibajočo se posteljo – tega zavedajo, so želeli predstavitveni letak. 

Naša rešitev: 

Oblikovali smo enostranski letak, na katerega smo vključili tako fotografije kot besedilo. S fotografijami smo želeli v bralcu vzbuditi občutke sproščenosti in naspanosti, kar poveča možnost nakupa.

Preizkusite naše znanje in veščine ter povečajte prodajo!